10 Şubat 2010 Çarşamba

Bilimsel temellere dayanan jeofizik çalışmaları yapılmalı

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilcisi Berrin Tetik,  7 Şubat´ta ilimizde meydanan gelen deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Ülkemizin deprem ülkesi olması nedeniyle  yerel yönetimlerin, kurumların, kuruluşların ve kişilerin azami ölçüde önlem almasını gerektirmektedir.  Jeofizik Mühendisleri Odası olarak kamu yararının önde tutularak olası depremlerden en az zararla çıkmak için bilimsel temellere dayanan tüm jeofizik çalışmaların yapılmasını, bu tür çalışmaların yapılmasında özellikle yerel yönetimler başta olmak üzere devletin ilgili tüm kurumlarının titiz davranmasını bekliyor can ve mal güvenliğimiz açısından önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" dedi. Tetik konuyla ilgili şu görüşleri dile getirdi.

"Bu tür depremler bölgenin  depremselliği içerisinde olağan aktivite olarak değerledirilebilir. Bölgemiz deprem riski açısından 2. derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır. Yaşan bu depremler deprem gerçeğini bizlere bir kez daha göstererek 1999 yılında yaşadığımız Gölcük ve Düzce depremlerini hatırlatmıştır. Eskişehir fay zonu, Doğrultu atımlı Kuzey Anadolu Fay Zonu ile normal faylar ile temsil edilen Ege açılma bölgesi içinde yer alır.  Bu fay zonu, Eskişehir bölgesinde doğrultusu D-B ile KB-GD arasında değişen fay segmentleri ile ifade edilir ve bölgede  iri ufaklı birçok  diri fay  mevcuttur. Bu tür fayların zaman zaman bölgede orta büyüklükte depremler üretmesi doğaldır.

Son yüzyıllık dönemde bölgemizde meydana gelen en büyük deprem 20 Şubat 1956  yılında meydana gelmiş olan 6.4 büyüklüğündeki depremdir. Bu büyüklükteki deprem ya da depremleri tekrar yaşamamız olağandır. Bunun yanı sıra yaşadığımız bölgenin Kuzey Anadolu Fay zonuna yakın olması nedeniyle oradaki fay segmentinde meydana gelecek büyük depremlerden ciddi olarak etkileneceğimiz anlamına gelmektedir. Bölgenin deprem risk durumu gözönünde bulundurularak deprem yönetmeliğine uygun yapı denetimi zorunludur."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder