24 Ocak 2010 Pazar

Kriz mühendisleri teğet geçmedi

ANKARA - Üyelerinin küresel krizden etkilenme durumunu araştıran Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) verilerine göre, küresel ekonomik kriz EMO’ya üye mühendislerin yüzde 69.3’ünü çeşitli şekillerde etkiledi. Araştırmaya katılan 855 mühendisten 554’ü krizden çeşitli şekillerde etkilendiğini, 267 mühendis hiç etkilenmediğini belirtti. Mühendislerin gelir dağılımlarına bakıldığında ise yüzde 62.6’sının yoksulluk sınırının altında yaşamını sürdürdüğü görüldü.

EMO’nun üyelerine yönelik yaptığı istihdam araştırmasına göre, kriz mühendisleri de teğet geçmedi. Mart-Haziran 2009 tarihleri arasında 855 mühendisin katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışması sonuçlarına göre, EMO’ya üye olan, elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, elektronik haberleşme, bilgisayar ve biyomedikal mühendislerinin yüzde 69.3’ü küresel krizden çeşitli şekillerde etkilendi. İş bulma olanağı yüksek olarak değerlendirilen EMO üyeleri arasında işsizlik oranının yüzde 10 olduğu saptanırken, işsiz mühendislerin yüzde 44.3’ünün de iş bulma umudunu kaybettiği ortaya çıktı. Bir-iki yıl arasında iş bulmayı umut eden yüzde 8’lik paya sahip işsizler de dahil edildiğinde, işsiz EMO üyesi mühendislerin yüzde 52.3‘ünün iş bulma umudundan yoksun olarak 2010 yılına girdikleri görüldü.

KÜRESEL KRİZİN ETKİSİ

Araştırmaya göre, küresel ekonomik kriz EMO‘ya üye mühendislerin yüzde 69.3’ünü çeşitli şekillerde etkiledi. Araştırmaya katılan 855 mühendisten 554’ü krizden çeşitli şekillerde etkilendiğini, 267 mühendis hiç etkilenmediğini belirtti. Bu sonuç mesleki unvanlar bazında oluşturulan 6 tabaka için ağırlıklandırma yapılarak EMO üyesi 37 bin 359 mühendisten oluşan araştırma evrenine uyarlandığında 25 bin 895 mühendisin krizden etkilendiği ortaya çıkıyor. EMO üyelerinin yüzde 31.3’ü krizin etkisi nedeniyle geleceğe güvenle bakmadığını belirtirken, mühendislerin yüzde 13.2’si ise borçlarını ödeyemediğini, yüzde 10.7’si işyeri sahibi olduğunu ancak iş kapasitesinin daraldığını, ifade etti.

EN FAZLA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ETKİLENDİ

Krizden en fazla etkilenenler ise yüzde 75’lik oranla elektrik mühendisleri oldu. En az etkilenenler ise üye sayısı çok düşük olan biyomedikal mühendisleri hariç tutulduğunda yüzde 51.8 oranıyla bilgisayar mühendislerinden oldu. Elektronik haberleşme mühendislerinin krizden etkilenme oranı yüzde 68.4 olurken, elektronik mühendislerinde bu oran yüzde 65.4, elektrik-elektronik mühendislerinde ise yüzde 65.1 oldu.

Yaş gruplarına göre ise krizden 45-55 yaş arası mühendislerin yüzde 80.4’ünün etkilendiği ortaya çıktı. En az etkilenen yaş grubu ise yüzde yüzde 58.4 ile 25 yaş ve altındaki genç mühendisler grubu oldu. Çalışmayan EMO üyelerinin yüzde 76‘sı, çalışan EMO üyelerinin ise yüzde 64‘ü krizden etkilendiğini bildirdi.

MÜHENDİSLERİN İŞSİZLİK DAĞILIMI

En yüksek işsizlik oranı yüzde 10.7 ile elektrik-elektronik mühendislerinde görüldü. İşsizlik oranı elektrik mühendislerinde yüzde 10.3, bilgisayar mühendislerinde yüzde 9.5, elektronik haberleşme mühendislerinde yüzde 8.3, elektronik mühendislerinde yüzde 7.7, biyomedikal mühendislerinde ise yüzde 7.1 olarak tespit edildi. Mesleki tabakaların araştırma evreni içindeki payı dikkate alınarak ağırlıklandırma yapıldığında; EMO üyeleri arasında işsizlik oranının yüzde 10 olduğu ve 36 bin 203 mühendisin işgücü arzını oluşturduğu, 3 bin 618 mühendisin ise işsiz olduğu ortaya çıktı. EMO geneli için tespit edilen 3 bin 618 işsiz mühendisin yüzde 44.3’ünü oluşturan, bin 601 işsiz mühendis kriz nedeniyle iş bulma ya da iş kurma umudunu kaybetti. İşsiz mühendislerin yüzde 20’si 3-6 ay arasında, yüzde 14’ü 3 aydan kısa zaman içinde, yüzde 8’i 1-2 yıl arasında, yüzde 3’ü de 6 ay-1 yıl arasında iş bulmayı umut ediyor.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

EMO üyesi çalışanların yüzde 45.8’i bin 500-2 bin 500 TL, yüzde 26.9’u 2 bin 500-4 bin 500 TL arasında gelir karşılığı çalışıyor. Çalışan mühendislerin yüzde 5.4’ü 4 bin 500-6 bin 500 TL aralığında, yüzde 2.1’i de 6 bin 500 TL üzeri gelir elde ederken; yüzde 15.6’sı 527-bin500 TL ile EMO’nun 2009 yılı en az ücret tarifesinin altında çalışıyor. Çalışan mühendislerin binde 7’si 527 TL ile asgari ücret düzeyinde, binde 5’i de 527 TL’den az gelir elde ettiğini beyan etti. Bu gelirler yoksulluk sınırı rakamlarıyla karşılaştırıldığında mühendislerin yüzde 62.6’sının yoksulluk sınırının altında yaşamını sürdürdüğü ortaya çıkıyor.

ANF NEWS AGENCY

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder