5 Şubat 2010 Cuma

AB, yenilenebilir enerji ağlarını yenileyecek

Brüksel’de düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısına katılan Hans van Steen Komisyon’un enerji ve ulaşım başkanlığında birim sorumlusu olarak enerji sektörünün ve politika yapıcıların şebeke gelişim planı için bir araya getirilmeleri çağırılarına cevap verdi.

Van Steen “Komisyon muhtemelen bu yıl sonuna kadar altyapı paketi hazırlayacak ve böylece şebeke için nelerin gerekli olduğuna bakacağız” dedi. Van Steen paketin birtakım yeniliklerle halen yürürlükteki Trans-Avrupa  Enerji Ağları paketinin yerine geçebileceğini ve Kuzey Denizi’nde deniz enerji üsleriyle bu konunun ilişkilendirilebileceğini kaydetti.

“Böyle bir deniz üssü şebekesi için gerekli belgelerin yer aldığı bir paket olacak” diyen van Steen Avrupa Komisyonu’nun bu planı yürürlüğe koyup koymamasının tamamen farklı bir konu olduğu uyarısında bulundu. “Biz Komisyon’un şebeke planlayıcısı değiliz. Bu konuda deneyimimiz yok. Bunu yapacak doğru insanlar olduğumuza emin değilim. Ama sanırım bunun yapılabilmesi için bir çerçeve metin hazırlayabiliriz çünkü aksi halde hiçbirşey yapılmayacak.”

Yeni şebeke altyapısı  Avrupa’ya milyarca euroya mal olacak ancak eski ağların yenilenmesi için önümüzdeki on yılda üretilecek kesikli yenilenebilir enerjinin birbiriyle bütünleştirilmesi gerekiyor. AB’nin hedefi 2020’ye kadar enerji tüketiminin yüzde 20’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması. Avrupa’nın enerji ağları en son 1970’lerde nükleer dönemin başlangıcında değiştirilmişti ve teknik olarak büyük çaplı yenilenebilir enerji miktarlarını birleştirmeye uygun değil. Yeni altyapı için ayrıca deniz üssü tribünlerinde yüksek miktarda elektrik üretilmesi de gerekecek.

İskoç ve Güney Enerji Yöneticisi Ian Marchant 2020 hedefine ulaşmak için finansmanın artırılması gerektiğini söyledi. Marchant önümüzdeki on yılda yenilenebilir enerji kaynaklarına €350 milyar civarında yatırım yapılması gerekebileceğini söyledi. Bu rakama ağın kendisinin dahil olmadığını belirten yetkili bunun için ek €150 milyarın daha gerekeceğini kaydetti.

“Deniz üssü  şebekelerine destek olması için Avrupa Yatırım Bankası’ndan yaklaşık 500 milyon euro kredi almak üzereyiz. Bu çok iyi ancak bankanın bürokratik engellerini aşabilmek için bir yıl ile 18 ay arasında bir süre gerekiyor. Bu bize önümüzdeki on yılda bana on katını verebilecek mi?”

Marchant paranın Avrupa’da emeklilik fonlarına yapılan yatırımların artmasından elde edilecek miktarla karşılanacağını belirterek yüksek riskli yatırım yerine paranın gelecekte enerji alt yapısın inşasına yatırılacağını kaydetti.

“Size emekliliğinizde geri dönüşü olan kaliteli altyapıya yatırım yapmak istersiniz” diyen Marchant altyapı bono uygulanması fikrinin geçmişte de ortaya atıldığını belirtti.

AB yenilenebilir enerji hedefine ulaşabilecek mi?

AB üyesi ülkelerin Komisyon’a teslim ettikleri belgelerde ulusal yenilenebilir enerji hedeflerini büyük ölçüde yerli üretimle karşılamayı planladıkları görülüyor. Ancak van Steen belgelerde verilen bilgilerin henüz açıklanmadığına işaret ediyor. Van Steen üye devletlerin çoğunun fazla üretim bekledikleri halde bazısının 2020’den önce sıkıntıya düşeceğini belirterek bunun üye hükümetlerin başlangıçta kolay ama sonlara doğru giderek zorlaşan bir program belirlemiş  olmalarından kaynaklandığını kaydediyor.

“Komisyon’da bunun iyi bir şey olmadığını söyledik ama üye ülkelerin temsilcileri bundan ısrar etti. Bununla birlikte şimdi 2016-2017’ye kadar yapılan planları dikkate aldığımızda çoğu üye ülkenin bu hedefin çok altında kaldıklarını ve daha sonra 2020’ye kadar hedefi zor yakalayabildiklerini görüyoruz.”

AB hükümetlerinin kimileri planları teslim etmekte gecikti. Bunlar arasında iki as oyuncu olan İtalya ve İngiltere de bulunuyor. Marchant İngiltere’nin muhtemelen yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretim hedefinin üstüne çıkacağını ama ısınma hedefini yakalamakta başarılı olamayacağını çünkü bununla ilgili herhangi bir çalışmanın henüz başlatılmadığını kaydetti. AB yenilenebilir enerji yönergesinde üye devletlerin hedeflerinin 2020’ye kadar AB’de üretilen toplam enerji miktarının yüzde 20’sini karşılaması öngörülüyor.

Hedeflere ulaşılmasını  sağlayabilmek için yönergede her bir üye devlet için belli planlar, ara hedefler veriliyor. AB üyesi ülkelerin yenilenebilir enerji eylem planlarını Haziran 2010 sonuna kadar hazırlamış olmaları, izlenecek yol haritasıyla ilgili tedbirleri almış olmaları gerekiyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder