15 Şubat 2010 Pazartesi

Avrupa'da biyoyakıt kullanımı kısıtlansın

Önde gelen bir yardım kuruluşu, gelişmekte olan ülkelerdeki açlığı artırdığı gerekçesiyle, Avrupa'da biyoyakıt kullanımındaki artışın önlenmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası bir yardım örgütü olan Action Aid, sanayi ölçeğinde biyoyakıt üretiminin, gıda amaçlı tarım ürünlerinin üretimini azalttığını ve bunun da fiyatları artırdığını kaydetti. Örgüte göre palmiye yağı ya da şeker kamışından yakıt elde edilmesi, sanayi ölçeğinde üretim yapılabilmesi için ormanların yok edilmesini ya da yerlerinden edilen çiftçilerin ormanlardan tarım alanı açmasını gerektireceğinden, sera gazı salımlarını daha da kötü bir hale getirebilir.

Yardım kuruluşu, bu sürecin sonunda açlık çeken kitleye 100 milyon kişinin daha eklenebileceği tahmininde bulundu. Örgüt, faaliyet gösterdiği ülkelerde 2008 yılı içinde gıda fiyatlarındaki yüklü artışın yaklaşık üçte birinden artan biyoyakıt üretiminin sorumlu olduğunu kaydetti. Action Aid, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları üzerine çalışmalarda bulunuyor.

AB'nin hedefi

Avrupa Birliği, sera gazı salımlarının azaltılabilmesi amacıyla biyoyakıtların daha fazla kullanılmasını teşvik ediyor. Birlik, çevreci hedefleri doğrultusunda 2020 yılına kadar ulaştırmada kullanılan yakıtların yüzde onunun, biyoyakıt benzeri, yenilenebilir kaynaklardan gelmesini hedefliyor. Biyoyakıt kullanımı, petroldeki fiyat artışı, fosil yakıt rezervleri ile ilgili artan kaygılar ve çevre kirliliği endişesi nedeniyle artmış durumda.

Action Aid örgütü ise biyoyakıtların daha küçük ve sürdürülebilir boyutlarda üretilmesini ve enerji tüketimini azaltmayı hedefleyen tedbirlerin hayata geçirilmesini savunuyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder