12 Şubat 2010 Cuma

En Ucuz Enerji Tasarruf Edilen Enerjidir

KSO'da düzenlenen 'Enerji Verimliliği ve Uygulamaları' konulu seminerde uzmanlar, Türkiye'de kısıtlı ve dışa bağımlı olan enerji kaynağının aynı zamanda verimsiz kullanıldığına dikkat çekti.

Elektronik Haber Ajansı (e-ha) muhabirinin edindiği bilgiye göre, Seminerde 'Enerji sanayimizin olmazsa olmazıdır' diyen uzmanlar, "Firmalarımız hem ülkemiz için hem de firmaları için enerji tüketiminde tasarruf sağlama konusunda, etkin şekilde hareket etmek zorundadırlar. En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir" dediler. KOBİ'lerde Enerji Verimliliği ve Uygulamaları konulu seminer Konya Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Bozkurt Çağlayan, seminerin açılış konuşmasında ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli girdilerinden birinin enerji olduğunu belirterek, "Bu yönüyle enerji bir toplumun yaşam standardının yükseltilmesinde önemli rol oynar. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması da yine enerji ile mümkündür. Ancak, enerji kaynaklarının en önemlisini oluşturan petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıt rezervlerinin hızla tükenmekte oluşu ve enerji tüketimindeki hızlı artışa bağlı olarak bu kaynakların yol açtığı ozon tabakasının incelemesi, sera gazı emisyonları gibi çevresel sorunlar enerji verimliliğini gündeme getirmiştir" dedi.

ENERJİYİ VERİMLİ KULLANARAK YÜZDE 30 TASARRUF SAĞLANABİLİR
Sanayi ve teknoloji alanında yaşanan büyük gelişmelerle birlikte enerjinin kullanımı ve maliyetlerinin giderek arttığına dikkat çeken Çağlayan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu amaçla, tüm dünyada enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Enerjiyi üretmek kadar, üretilen enerjiden verimli şekilde faydalanmak da artık ülkelerin önemli konularından biri haline gelmiştir. Ülkemizde enerji ihtiyacı, nüfus artışına ve sanayideki gelişmelere paralel olarak gün geçtikçe artmakta ve enerji kaynakları bu ihtiyacı karşılayamamaktadır. Enerji talebinin büyük bir kısmını ithalatla karşılayan ülkemizde bu durumun kalkınma ve sanayileşmede bir engel oluşturmaması için enerjinin verimli kullanılması önemli hale gelmiştir. Yapılan çalışmalara göre sadece enerjiyi verimli kullanarak yıllık enerji tüketiminin yüzde 30'u kadar tasarruf sağlanacağı ifade edilmektedir. Türkiye'deki tüketilen enerjinin yüzde 75'i dışarıdan ithal edilmektedir ve toplam tüketilen enerjinin yüzde 40'ından fazlası sanayide kullanılmaktadır."
Seminerde konuşan uzmanlar, 'Sanayide Enerji Verimliliği ve Potansiyeli', 'Enerji Verimliliği Mevzuatı', 'Enerji Etüdü-Enerji Yöneticiliği, Yöneticisi Danışmanlık-Eğitim Hizmetleri R11;VAP (Verimliliği Artırıcı Projeler) ve Uygulamalar', 'Enerji Verimliliği Çalışmalarının Finansmanı-Firmaların Enerji Verimliliği Uygulamalarında Yararlanabilecekleri Destekler R11;Teşvikler' konu başlıklarında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi.

"GELECEK 30 YIL İÇİNDE DÜNYA ENERJİ TALEBİ YÜZDE 60 ARTACAK"
Seminere konuşmacı olarak katılan Biyosfer Firması Enerji Yöneticisi Aykut Ateş, gelecek 30 yıl içinde dünya enerji talebinin yüzde 60 civarında artabileceğinin öngörüldüğünü ifade ederek, "Burada en kritik soru, bu talebin nasıl karşılanacağıdır. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini teşkil eden gelişmiş ülkelerin enerji tüketimleri toplam dünya enerji tüketiminin yüzde 60'ını oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki yaklaşık 5 milyar insan, toplam enerji arzının geriye kalan yüzde 40'lık dilimini tüketmektedir. Ülkemizdeki enerji tüketim artış hızının AB ve OECD ülkelerinin enerji tüketim artış hızlarının 2 katından fazladır. Ayrıca elektrik enerjisi tüketimindeki değişim ise diğer ülke ortalamalarının 4 katıdır" diye konuştu.

"ENERJİ KAYNAKLARIMIZ HIZLA AZALIRKEN, ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMIYORUZ"
Ülke nüfusunun giderek arttığına ve enerji talebinin de dünya ortalamasının üzerinde artış gösterdiğine değinen Ateş, daha sonra şunları söyledi: "Enerji talebimiz dünya ortalamasının üzerinde artarken, birincil enerji kaynakları hızla azalıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarımız yeterince değerlendirilmiyor. Her yıl giderek artan enerji tüketimine karşılık enerji üretimi aynı oranda artmıyor ve enerjide dışa bağımlılık her sene biraz daha artıyor. Enerji maliyetleri giderek artıyor. Çevre her geçen gün daha fazla kirleniyor, çevre ve sağlık kriterleri daha katı uygulanıyor. Santrallerimizin üretim verimlilikleri ve emre amadelikleri mevcut yaşları sebebi düşük seviyede. Dağıtımda kayıp - kaçak oranlarımız yüksek seviyede. Enerji Yoğunluğumuz gelişmiş ülkelere oranla oldukça yüksek noktada. Enerji verimli şekilde kullanılmıyor."

'Enerji Verimliliği Programı' hakkında da bilgi veren Ateş, programın amacının sanayide yüksek olan enerji yoğunluğunun düşürülerek enerji maliyetlerinin toplam üretim maliyeti içindeki payının azaltılması, enerji üretim ve tüketiminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve sanayi kuruluşlarının enerji etütlerini de yaparak enerji verimliliği sağlayacak projeleri geliştirmelerini hedeflediğini kaydetti.

Seminerde EVD Enerji Yönetimi Endüstriyel İşletmeler Bölümü Yöneticisi Sait Dolaş 'Enerji Verimliliği Mevzuatı', 'Enerji Etüdü-Enerji Yöneticiliği, Yöneticisi Danışmanlık-Eğitim Hizmetleri R11;VAP (Verimliliği Artırıcı Projeler) ve Uygulamaları', Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Ankara Şube Müdürü Cemalettin Kitapçı ise katılımcılara Kalkınma Bankası'nın desteklerini anlattı.

(e-ha) .:: İ.E.T ::.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder