26 Şubat 2010 Cuma

İklim Platformu Özel Sektörün İklim Değişikliği İle Mücadelesine Destek Vermeye Devam Ediyor

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) ve Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye (REC Türkiye) girişimiyle kurulan iklim platformu, düşük karbon ekonomisine geçiş ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda geliştirilen azaltım ve uyum politikalarını değerlendirmek üzere iş dünyasını bir araya getirdi.

"İklim Değişikliği ile Mücadelede Özel Sektör için Yaklaşımlar" paneli farklı sektörlerde hizmet veren çok sayıda şirketin temsilcisinin katılımıyla, 26 Şubat 2010 tarihinde İstanbul'da Feriye Lokantası Feyyaz Tokar Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını İklim Platformu Direktörü Dr. Sibel Sezer Eralp'in yaptığı etkinliğe, World Future Council İklim Enerji Direktörü Stefan Schurig, Koç Holding Teknoloji ve Çevre Koordinatörü Doç. Dr. Orhan Alankuş, İstanbul Patent&Marka Danışmanlık Ltd. Şti. Avrupa Patent Vekili Erkan Sevinç, Economics Web Institute öğretim üyesi Valentino Piana ile Aon Ltd. ve İngiltere'de sigorta sektörüne yönelik çalışmalar yürüten Climatewise Girişimini temsilen Gregory Lowe panelist olarak katıldı.

Panelde şirketlerin iklim değişikliği ile mücadelede uygulayabileceği düşük karbonlu azaltım ve uyum seçenekleri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Farklı strateji ve politikaların özel sektör için getirebileceği yeni iş fırsatlarının geliştirilmesi ve iklim değişikliğinden kaynaklanan risklerin azaltılması gibi şirketlerin rekabet güçlerini etkileyebilecek noktalar tartışıldı.

Economics Web Institute öğretim üyesi Valentino Piana konuşmasında, iklim değişikliğinin ekosistem, altyapı, insanlar ve özel sektöre etkileri üzerinde durarak, iklim sistemlerindeki öngörülmeyen değişikliklerin üretim süreçlerini negatif olarak etkileyebileceğini belirtti. Piana, su ve enerji kaynaklarındaki daralmaya karşılık, azalan kaynaklara olan talep artışının özel sektör açısından belirli ürünlerde rekabet kaybına ve lojistik hizmetlerde aksamalara neden olabileceğini söyledi. Enerji üretimi,

dağıtımı, binalar, turizm, üretim sanayi, telekomünikasyon gibi birçok sektörde ve tedarik zincirinde iklim değişikliği sonucunda karşılaşılabilecek zorluluklar ve olası çözümleri vurguladı.

Risk yönetimi konusunu sigortacılık sektörünü göz önüne alarak değerlendirmelerde bulunan Gregory Lowe ise 2006 yılından bu yana sigortacılık sektörüne yönelik 41 üye ile çalışmalar yürüten Climatewise girişiminin çalışmalarından bahsetti. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması konusunda ise temiz teknolojiler ve özel sektör için yaratacağı fırsatları ele alan Stefan Schurig ise özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerinin yaygın kullanımı ile yaratılabileceği fırsatları değerlendirdi. Orhan

Alankuş ise iklim değişikliği ile mücadelede sera gazı salımlarının azaltılması için mevcut ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi, yaygın kullanımı ve ticarileştirilmesinde özel sektörün rolüne vurgu yaptı. Fikri ve sınai hakların teknoloji transferindeki rolü ise Erkan Sevinç tarafından ele alındı. Haber Fx

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder