3 Şubat 2010 Çarşamba

Bilgi teknolojileri, iş süreçlerini mükemmelleştirir

Yüce Erim / Software AG Türkiye Genel Müdürü - 
Bilgi teknolojileri, iş süreçlerini mükemmelleştirir
   
BT, teknoloji kullanımını idare ederken, işin sunulan çözümlerden ek değer yaratmasını sağlayabilir.

İşletmeler yenilik, farklılık ve değer yaratmak için daha fazla özgürlük arayışı içindeki yapılardır. Bilgi teknolojileri (BT), işletmenin teknolojik faaliyetlerini kontrol eden ve sınırlayan zorlayıcı güç olarak algılanır. Pratikte, bu karşı kuvvetler, verimli işletmeler içinde önemli bir dengeyi temsil ederler. BT, teknoloji kullanımını idare ederken, işin sunulan çözümlerden ek değer yaratmasını sağlayabilir. İş dünyasında kritik öneme sahip bu iki bileşen -BT’nin sunulan çözümleri yönetmesi ve işin ek değer yaratması- şirketler için günden güne daha da önem kazanan konulardır. Günümüz koşullarında rekabet avantajı sağlamak isteyen kurumların geleceğe yönelik yeteneklerini kuracakları mevcut platformlar üzerinde sağlam bir temel oluşturmaları söz konusudur.

Bahsettiğimiz iş gereklilikleri bazında yazılım sektörünün son yıllardaki en büyük gelişmelerinden biri SOA (Servis Odaklı Mimari). Şu anda çoğu işletmede SOA adaptasyonu, aktif projeler ve gelecek planları için kritik bir bileşen. Otonom sistemler tarafından yürütülen ayrık iş fonksiyonlarının bir iş sürecini yürütmeleri için birlikte çalışmasını tanımlayan SOA mimarisi, temel olarak entegrasyon üzerine yoğunlaşsa da aslında daha kapsamlıdır. SOA, rekabet avantajı kazanmak isteyen şirketlerin teknoloji ile iş hedeflerini verimli bir şekilde yan yana getirmelerini sağlayacaktır. Web standartlarının ortaya çıkması ve SOA kavramının olgunlaşması, iş dünyası ve BT arasında köprüler kurmak, performansta ve yatırım getirisinde artış, maliyetlerde düşüş gibi değerler yaratmaktadır ve kısa vadede bu değerler daha da görülebilir olacaktır.

1970’li yılların sonlarına kadar şirketler kurumsal ödemeler, faturalama, hasar yönetimi gibi ana sistemlerin yanı sıra insan kaynakları, bordrolama gibi destek sistemlerini de kendileri inşa ediyorlardı. 1980 ortalarından bugüne kadar, ana sistemlerin inşa edilip, destek sistemlerin dışarıdan alımı gibi bir model görüyoruz. Bugün karşımızda, ana sistemlerin inşa edilip destek sistemlerin dışarıdan alınmasının ötesinde süreç otomasyonu, SOA ve yönetişim, entegrasyon ve modernizasyon gibi iş altyapılarının da düzenlenmesi modeli var. Bu modelin önümüzdeki dönemlerde daha da yaygınlaşacağını, iş süreçlerinin dizayn, kontrol ve yönetimi kavramlarının öne çıkacağını öngörüyorum. Bilgi teknolojilerinde silo sistemlerin kullanımından süreç tabanlı çözümlerle efektif süreç yenilikleri bugünün BT dünyasının hedefidir. Bu nedenle, bir sonraki iş süreç mükemmelliği dalgasını kompozit çözümler yönlendirecektir. Kompozit uygulamalar, hem süreç yönetimi hem bilgi yönetimini kapsar. Önümüzdeki 10 yıl içinde paketlenmiş uygulamalar pazarı, süreçleri uygulamalar karşısında daha verimli hale getirmek için kompozit çözümlere odaklanacaktır.

Geçtiğimiz 10 yıl içinde kurumsal verimlilik artışlarının yüzde 50’den fazlasının bilgi ve iletişim teknolojilerine dayandığını göz önünde bulundurursak, bilişim teknolojilerindeki gelişimler çerçevesinde önümüzdeki yıllarda teknolojilerin entegrasyon ve optimizasyona odaklanmaları, kurumsal kullanıcıların kendi süreçlerini gözden geçirmeleri ve operasyonel anlamda değerli geri kazanımlar elde edebilecekleri BPM (iş süreçleri yönetimi) projelerine yönelmeleri beklenmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder