29 Mart 2010 Pazartesi

TÜSİAD: KOBİ'lerin büyümelerine olanak sağlayacak Ar-Ge mekanizmaları çeşitlendirilmeli

Patronlar Kulübü TÜSİAD, küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ) sağlanan Ar-Ge teşviklerinin çeşitlendirilmesini istedi. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Ümit Boyner, "TÜSİAD olarak genç nüfusumuzun katma değer yaratan işgücüne dönüşebilmesinin önemle üzerinde duruyoruz. Bu açıdan, hem erken aşamadaki girişimcilere yönelik, hem de KOBİ'lerin Ar-Ge ve yenilik yaparak büyümelerine olanak sağlayacak mekanizmaların çeşitlendirilmesi son derece önemli." dedi.

TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından, ulusal teknolojik birikimimize katkı sağlayan kuruluşları teşvik etme amacıyla oluşturulan Teknoloji Ödülleri'nin dokuzuncusu için başvurular, 29 Mart 2010 tarihi itibariyle başlayacak. Bu çerçevede Swissotel'de düzenlenen toplantıda konuşan Ümit Boyner, bu yıl dokuzuncusunu düzenleyecekleri teknoloji ödülleri etkinliğinin bir marka haline geldiğini ve bundan gurur duyduğunu söyledi.

KOBİ'lerin hatta mikro ölçekli, yani 10 kişiden az çalışanı olan firmaların teknolojik ve yenilikçilik açısından ileri düzeyde sayılacak pek çok projeyi hayata geçirebildiğini geçen sene yapılan Teknoloji Ödülleri'nde görüldüğünü vurgulayan Boyner, "Mikro ve küçük ölçekli firmalardan gelen başvuruların katma değeri yüksek, ihracat potansiyeli taşıyan, yenilikçi projeler olması hepimize heyecan vermişti. Bu sene de bu güzel örneklerin artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Ar-Ge yatırımlarının geri dönüşü uzun vadeli olan ve risk taşıyan yatırımlar olduğunu, bununla birlikte, getirisinin yatırım yapan firmayla sınırlı kalmayıp ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına doğrudan etki ettiğini dile getiren Ümit Boyner, şunları söyledi:

"Artık küresel pazarda rekabet edebilecek ürünleri geliştirebilmek için gereken teknoloji ve inovasyon faaliyetleri, firmaların tek başına, salt kendi imkanlarıyla kotarabilecekleri bir seviyenin ötesine geçmiş durumda. Bu noktada destek mekanizmaları önem kazanıyor. Ülkemizde son yıllarda Ar-Ge ile ilgili olarak artan farkındalığa ve geliştirilen mevzuata rağmen teşvik ve destek uygulamalarında sorunlar ile karşılaşılabildiğini görüyoruz. Yürürlükteki çeşitli Ar-Ge düzenlemeleri arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi ve uygulama safhasında karşılaşılan sorunların çözülebilmesi, teşvik mekanizmalarının daha verimli kullanılmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca ülkemizde rekabet öncesi işbirliklerine yönelik düzenlemelerde de eksiklikler vardır. Hem akademiyle hem de firmalar arasında işbirliğini etkinleştirmesi beklenen teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin sorunların çözümü gibi konuların da geniş katılımlı bir ortamda değerlendirilmesi gerekiyor."

(CİHAN)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder